Знайшли помилку? Виділіть частину тексту і натисніть CTRL + Enter

Уродженець з Камінь-Каширщини хоче стати ректором луцького університету

17:00 10.11.2019
2134

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 20 листопада відбудуться вибори ректора.

Ще на початку вересня Міносвіти оголосило конкурс на цю посаду, - передає ІА Конкурент.

Перелік кандидатів опублікувала завідувач відділу аспірантури та докторантури СНУ ім. Лесі Українки Мирослава Філіпович.

Отож, на пост ректора претендують:

Олександр Колб, доктор юридичних наук, професор

Виріс у Камені-Каширському, рано втратив батьків. Львівську спеціалізовану середню школу МВС закінчив з відзнакою. Починав кар’єру з посади оперуповноваженого у 1983 році, а закінчив її у 2000-му начальником відділу паспортної реєстраційної та міграційної роботи УМВС України у Волинській області.

Брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС у перші дні після вибуху 26–29 квітня 1986 року. 16 лютого 1994-го затримував двох озброєних злочинців, був поранений.

У 1997 році Олександра Колба запросили викладати кримінальне право та кримінологію на правничий факультет Волинського державного університету. Він став тут працювати за сумісництвом, напередодні захистивши кандидатську дисертацію на тему «Профілактика правопорушень серед неповнолітніх у слідчих ізоляторах МВС України».

Коли у 2000-му звільнився за станом здоров’я з органів внутрішніх справ, спочатку обійняв посаду доцента кафедри публічного права ВДУ, а вже через декілька місяців очолив кафедру кримінального права та процесу. У 2007 році захистив докторську дисер­тацію. Її тема – «Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочина».

У липні 2008 року викладач волинського вишу стає професором. З 2010-го, після закінчення контракту з Волинським держ­університетом, він вісім років пропрацював у Національній академії внутрішніх справ.

Упродовж 2010–2015 років очолював спеціалізовану вчену раду Національної академії внутрішніх справ директором інституту права та психології.

Зараз Олександр Колб є професором кафедри кримінального права і процесу Національного університету «Львівська політехніка».

Ігор Коцан, чинний ректор СНУ ім. Лесі Українки

Народився 14 серпня 1960 р. у Львівській області. Закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки. У 1984 р. отримав диплом зі спеціальності «Географія і біологія», у 1990 р. – «Фізичне виховання».

1990 року закінчив курси французької мови ЮНЕСКО при Московському державному педагогічному інституті імені Леніна. 2006 року був учасником Міжнародної програми лідерства «Освітнє тестування» організованої урядовим відділом освіти США.

2006 року у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти при АПН України закінчив курси підвищення кваліфікації за категорією «Ректори внз ІІІ–ІV р. акр.», а 2013 році в університеті менеджменту освіти НАПН України закінчив курси підвищення кваліфікації за категорією «Ректори (резерв ректорів) внз ІІІ–ІV р. акр.».

1995 року у спецраді Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, а 2001 року у спецраді Київського національного університету імені Т. Шевченка – докторську дисертацію, здобувши науковий ступінь доктора біологічних наук.

Ігор Ярославович працює у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки з 1989 року на посадах викладача кафедри фізичного виховання (1989–1996), доцента кафедри здоров’я і фізичної культури (1999–2001), професора (з 2001), завідувача кафедри фізіології людини і тварин (з 2005).

2005 року наказом Міністерства освіти і науки України Ігор Ярославович призначений на посаду ректора Волинського державного університету імені Лесі Українки (з 2012 року – Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки).

Ігор Коцан – голова регіонального представництва Міжнародного благодійного фонду національної пам’яті України у Волинській області; голова науково-координаційної ради Західного наукового центру НАН України і МОН України у Волинській області; президент Українського біофізичного товариства, голова Волинського відділення біофізичного товариства; голова Волинського відділення фізіологічного товариства; голова спеціалізованої вченої ради у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки; член спецради у Київському національному університеті імені Т. Шевченка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора біологічних наук; президент Волинської обласної федерації аматорського кікбоксингу.

Наталія Коцан, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій, доктор географічних наук, професор

Народилася 6 квітня 1965 року в м. Луцьк. Закінчила природничо-географічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки у 1987 р. за спеціальністю «Географія і біологія».

Основні етапи професійної діяльності

  • 08.1987–09.1990 рр. − учитель географії і біології Липинської середньої школи;
  • 09.1990–10.1991 рр. – асистент кафедри еконо­мічної і соціальної географії ЛДПІ ім. Лесі Українки;
  • 10.1991−10.1994 рр. – аспірант кафедри еконо­мічної і соціальної гео­графії ВДУ імені Лесі Українки;

У жовтні 1994 р. присуджено нау­ковий ступінь кандидата географіч­них наук. З жовтня 1994 до квітня 1996 року – старший викладач ка­федри економічної і соціальної географії ВДУ імені Лесі Українки;

У липні 1997 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної і соціальної географії Волинського державного університету (далі − ВДУ) імені Лесі Українки.

  • 07.1997–09.1998 рр. – доцент кафедри економіч­ної і соціальної географії ВДУ імені Лесі Українки;
  • 09.1998–10.2003 рр. – доцент кафедри міжнарод­них економічних відносин ВДУ імені Лесі Українки;
  • із жовтня 2003 р. – докторант кафедри країно­знавства і міжнародних відносин ВДУ імені Лесі Укра­їнки;

У грудні 2007 р. присвоєно вчене звання професора кафедри країно­знавства і міжнарод­них відносин Волинського націо­нального університету (далі − ВНУ) імені Лесі Українки.

З вересня 2006 до березня 2007 року – професор кафедри міжна­родних економічних відносин ВДУ імені Лесі Українки; із березня 2007 р. і дотепер − професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і регіональних студій ВНУ імені Лесі Українки (тепер СНУ).

Тереза Левчук, кандидат філологічних наук, доцент

Народилася в с. Бортяхівка Рожищенського району Волинської області. У 1994 р. закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, здобувши кваліфікацію «Вчитель української мови і літератури та російської мови і літератури». Кандидат філологічних наук зі спеціальності «теорія літератури».

Кандидатську дисертацію на тему: «Поетика Оксани Лятуринської» захистила 2000 року у Львові. Доцент (2005). Десять років працювала заступником декана факультету з виховної роботи. Відповідальний секретар наукового фахового видання "Волинь філологічна: текст і контекст" з моменту його заснування (понад 10 років). Упорядник багатьох збірників наукових праць.

Викладає навчальні курси «Вступ до літературознавства», «Історія зарубіжної літератури першої половини ХІХ ст.».

Коло наукових зацікавлень: поетика літературного твору, віршознавство, жанрологія, проблеми художності, національна література у світовому контексті. У 2013– 2015 рр. – докторант кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури, завершує роботу над докторською дисертацією з теорії літератури.

Анатолій Цьось, перший проректор, проректор з адміністрування та розвитку

Народився 2 січня 1966 р. в селі Любохини Старовижівського району Волинської області. Закінчив факультет фізичної культури Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки (1989 р.).

Захистив у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова дисертацію “Диференційований підхід в процесі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (1994 р.). 2005 р. в Харківській державній академії фізичної культури захистив докторську дисертацію на тему “Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку ХVIII століття” зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (2005 р.). Професор кафедри фізичного виховання та реабілітації (2004 р.).

Обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента кафедри теоретичних основ фізичного виховання Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки (1989-1994 рр.); доцента, завідувача кафедри здоров'я та фізичної культури Волинського державного університету імені Лесі Українки (1994-2002 рр.); завідувача кафедри, професора, проректора з науково-методичної роботи Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна” (2002-2004 рр.); професора, завідувача кафедри теорії та методики фізичного виховання Волинського національного університету імені Лесі Українки (2005-2007 рр.). Із 2007 р. працює проректором із наукової роботи цього університету.

Викладає навчальні курси “Теорія та методика фізичного виховання” “Теорія та методика фізкультурно-оздоровчої роботи”. Керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт. Бере участь у роботі Державних екзаменаційних комісій університетів України. Надає методичну допомогу вчителям фізичного виховання міста Луцька та Волинської області, співпрацює з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Упродовж 1998-2000 рр. виконував обов'язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту Волинського державного університету імені Лесі Українки. Був членом спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету фізичної культури (із 2001 р.); Харківської державної академії фізичної культури (із 2006 р.). Заступник голови спеціалізованої вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки із захисту дисертацій за спеціальністю теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Член експертної комісії з освіти Державної акредитаційної комісії України й експертної ради з фізичного виховання і спорту Вищої атестаційної комісії України (із 2007 р.).

Головний редактор збірника наукових праць “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”, відповідальний редактор “Молодіжного наукового вісника”, заступник головного редактора “Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі Українки”.

Анатолій Шваб, декан факультету історії, політології та національної безпеки, доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії України

Народився 21 жовтня 1967 р. смт. Лугини Житомирської області в родині вчителів. Після закінчення Кремнянської середньої школи у 1984 р. вступив на історичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, який з відзнакою закінчив у 1991 р. Під час навчання з 1986 по 1988 призивався на військову службу. Після закінчення навчання був прийнятий на посаду асистента кафедри історії України, а в 1992 р. переведений на посаду старшого викладача цієї ж кафедри.

У 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, після закінчення якої у червні 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Еміграція з Волині 1921-1939 рр.” у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича і здобув науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. Після закінчення аспірантури з 1995 р. продовжив працювати на посаді старшого викладача кафедри історії України; з 1997 р. обраний на посаду доцента. Із 2000 по 2005 рр. виконував обов’язки заступника декана, у вересні 2005 р. обраний на посаду декана історичного факультету.

У червні 2015 р. захистив докторську дисертацію на тему: „Еміграційна політика Польщі (1918–1939)” у Чернівецькому державному університеті імені Юрія Федьковича за спеціальністю 07.00.02 - всесвітня історія. В лютому 2016 р. обраний на посаду професора кафедри нової та новітньої історії України.

Член спеціалізованої вченої ради К 32.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями: 07.00.01 – історія України, 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство. Член Українського історичного товариства, Національної спілки краєзнавців. Співорганізатор багатьох міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Коло наукових інтересів: еміграційні процеси, міграційна політика, історія Української революції 1917 – 1921 рр., етнодемографічні та соціально-економічні процеси в Західній Україні.

Віктор Шостак, доцент кафедри культурології та менеджменту соціо-культурної діяльності Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Народився 01.05.1965 у смт. Верховина , Івано-Франківська область, Україна. Закінчив із золотою медаллю у 1982 році школу №7 м. Луцька. Закінчив у 1988 році історичний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки і здобув кваліфікацію вчитель історії і суспільствознавства.

У 1992 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки і здобув кваліфікацію викладач соціальних дисциплін. В 1998 році захистив дисертацію і одержав вчену ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю - історія України.

У 2002 році отримав атестат доцента кафедри культурології.

У 2002 та 2010 роках обирався депутатом Луцької міської ради.

Коло наукових інтересів: еволюція української культури в просторі і часі, цивілізаційні перспективи сучасного українського суспільства, моральні орієнтири життєдіяльності і творчості людини, культурні індустрії України в контексті нової управлінської моделі.

Автор понад 30 статтей. тез і навчально-методичних праць. Публікації стосуються особливостей розвитку української духовної культури, етико-релігійних вірувань, перспектив сучасного українського суспільства в умовах цивілізаційного вибору.

Загрузка...
Загрузка...
Коментарі

Шляхта

22:05 10.11.2019

Колись мене на сайтах Каменя "обзивали" професором, припускали, що я є Олександром Колбом і т.п. Якщо чесно сказати, цьому я й не міцно противився, адже пан Колб є гідною людиною, фактично, маючи важке дитинство через передчасну втрату батьків, будучи серед старших у багатодітній сім'ї, все ж зумів досягти неабияких результатів у своєму житті. Але у цьому порівнянні я вчасно зробив майже камнігаут, вказавши на головну нашу відмінність - мєнти не бувають публічними, їх професійна деформація обмежує активне спілкування у соцмережах, вони не люблять світла та прямих текстів. Та й не хотів своїми часами гострими полемічними теревенями, необхідність яких викликана насамперед потребою збудити думку своїх земляків, кидати тінь на, сподіваюсь, добропорядного пана професора. Але сьогодні мова не про мене. Сьогодні мова навіть не про Колба. Нині за великим рахунком вирішується доля Волинського університету, який хтиві люди обізвали Східноєвропейським, аби у такий спосіб розпустити хвіст навчально-наукового "павича" і додати цією назвою дутої "масштабності" закладу вищої освіти. Кембрідж, Гарвард, Сорбонна та інші відомі навчальні заклади не змінювали назву, вони вдосконалювали рівень своєї роботи зі студентами. Але ми, на жаль, поки що не європейці, ми все ще борсаємося в тенетах російської імперії та її ментального наративу. Не забуваймо, що Коцани, як діти і ставленики бувшого секретаря парткому інституту Нестора Бурчака, котрому вдалося перехопити стерно ректорства у буремні 80-ті й 90-і, вочевидь, своє від навчального закладу вже взяли сповна. Звісно, що плавна передача керма зятьові посади ректора сприяла його науковому зростанню, дарма що воно було хаотичним у різних галузях знань, та отриманню вчених ступенів. Ученість прийшла й до доньки покійного Нестора Володимировича і нема нічого у цьому дивного, оскільки все ж таки вона зростала у родині освітян вищої школи. Дивним є те, що Коцанам так кортить тягнути ту освітню "баржу", як бурлакам на мілководній Волзі, і далі, не дивлячись на всі тяготи і негаразди у вищій освіті, як такій. Прямо таки приносять себе, можна сказати, у жертву цій рутині. І нема великого секрету - чому така жертовність їм притаманна. Тому, кандидатура Колба, котрий з сироти самостійно став дійсно справжнім професором, пропрацював на різних високих навчально-наукових посадах еа Волині, у Києві, як не крути, все ж таки принесла б свіжі струмені повітря у життя Волинського університету. Не дивлячись на мєнтовський шлейф, Колб таки, даруйте за парламентський вислів, не скурвився, не обріс притаманним цій категорії людей з погонами і кокардами сумнівним бізнесом, відмиванням брудних коштів тощо. То ж, не надаючи своєму коментарю на цьому сайті якогось надмірного значення, все ж серед земляків висловлюю свою думку і своє суб'єктивне бачення. Приклад зростання у Камені і на Волині Овсієнка до рівня ВРЮ, того ж Колба, свідчать, що наш район також маже і народжує, виховує великих людей, котрі здатні управляти процесом, очолювати солідні інституції, бо не тільки святі горшки ліплять, і не тільки зяті ректорів можуть бути ректорами. Як кажуть гуцули - часом тре мінєти...

Освітяни Волині

23:34 10.11.2019

Зичимо Олександру Колбу впевненоі перемоги!!!

Камінь.

10:36 13.11.2019

"вони не люблять світла та прямих текстів.": у нього немає часу на фейсбук, оскільки він працює варто тільки подивитися на "шлейф" його публікацій які просто зашкалюють, тому він не тільки гідний цієї посади але й зможе на перетворення у цьому університеті. Не святі горшки ліплять у чому я вже вкотре хочу донести різним там "хрінам" та подібним для нього особам.

12 грудня
Сьогодні
Вчора
10.12.2019
09.12.2019
08.12.2019
07.12.2019
06.12.2019
05.12.2019
04.12.2019
Підписатися на наші новини
*ви у будь-який момент зможете відписатися від наших новин